Efter ett lyckat samarbete då vi producerat dekaler åt Modern Betong
fick vi även uppdraget att foliera deras reklambåt. nedan syns projektet i planeringen, genomförandet och självklart det slutgiltiga resultatet!

Modern Betong Film