Vi stripar Rimbo Vinterrenhållnings bilar.
Dessa används sophantering åt Stockholm Hamn och vid snöskottning/halk-bekämpnings jour vid alla kajkanter