Projekt åt HM

IT-line tillsammans med Installationsgruppen har hjälp HM på deras kontor i Stockholms området
Effektiv utveckling av lokalerna har gett plats åt fler medarbetare och en trevligare miljö.

Vår del i projektet är att bygga ut data, allmän el och datakraft.

Leave a Reply